nastaran yari

نسترن یازی

مشاور کسب وکار

درباره استاد:

فعالت نسترن یاری از سال 1395 با سمت دیجیتال مارکتر در استارت آپی در حوزه گرافیک شروع شد و تا به امروز به عنوان استراتژیست محتوا و مشاور بازاریابی دیجیتال در کنار برند های مختلف مشغول به فعالیت بوده است . در حال حاضر مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ اسپارک و موسس آکادمی یاری که در حوزه ی آموزش فعالیت دارد ٬میباشد.

ماموریت و بیوگرافی

فعالت نسترن یاری از سال 1395 با سمت دیجیتال مارکتر در استارت آپی در حوزه گرافیک شروع شد و تا به امروز به عنوان استراتژیست محتوا و مشاور بازاریابی دیجیتال در کنار برند های مختلف مشغول به فعالیت بوده است . در حال حاضر مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ اسپارک و موسس آکادمی یاری که در حوزه ی آموزش فعالیت دارد میباشد.