دکتر اسماعیل آذر دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و مجری تلوزیون و رادیو است. کلاس های آموزشی ایشان به واسطه اشراف کم نظیرش به ادبیات فارسی و شیوایی بیان بسیار استقبال قرار گرفته است همچنین برنامه مشاعره با اجرای او یکی از پربینده ترین برنامه های تلوزیونی سالهای اخیر بوده است که توانسته است طیف وسیعی را به شعر و ادبیات فارسی علاقمند نمایند.