احسان عبدی‌ پور، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس و مدرس داستانویسی دانش‌آموخته فیلمنامه‌نویسی از دانشگاه سینما تئاتر است.
او نویسندگی‌ و کارگردانی آثاری تحسین شده تنهای تنهای تنها، پاپ، تیک آف و ..‌. را در کارنامه هنری خود دارد.