برنامه ریزی زندگی و شغلی
67%
تخفیف

برنامه ریزی زندگی و شغلی ( life planning )

آموزگارا برگزار می کند دوره فشرده برنامه ریزی شغلی و زندگی ، یک دوره انگیزشی و علمی است که به…

72
100,000 تومان