دوره پیشرفته فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی

🎙در این دوره‌‌ آموزگارا، تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با تجربه کتابهای صوتی به تدریس تکنیک‌ها و روش‌های…

21
900,000 تومان

دوره پیشرفته فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی 2

🎙در این دوره‌‌ آموزگارا، تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با تجربه کتابهای صوتی به تدریس تکنیک‌ها و روش‌های…

14
1,000,000 تومان

دوره پیشرفته گویندگی و فن بیان -نسیم رفیعی – تایماز رضوانی

کارگاه پیشرفته بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره مقدماتیُُُُ،…

12
800,000 تومان

دوره پیشرفته گویندگی و فن بیان -نسیم رفیعی – تایماز رضوانی (2)

کارگاه پیشرفته بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره مقدماتیُُُُ،…

12
800,000 تومان
نسیم رفیغی فن بیان آموزگارا
25%
تخفیف

دوره گویندگی و فن بیان _ نسیم رفیعی (4)

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند… فرصتی ارزشمند برای علاقمندان به گویندگی و فن‌بیان. 🎙در این دوره‌ نسیم رفیعی…

33
600,000 تومان
25%
تخفیف

دوره گویندگی و فن بیان – نسیم رفیعی

نحوه ورود برای ورود به کلاس به پنل کاربری خود مراجعه فرمایید. پادکست ها پادکست جلسات دوره ( 8مورد )…

46
600,000 تومان
25%
تخفیف

دوره گویندگی و فن بیان -نسیم رفیعی (۲)

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند… فرصتی ارزشمند برای علاقمندان به گویندگی و فن‌بیان. 🎙در این دوره‌ نسیم رفیعی…

32
600,000 تومان
گویندگی و فن بیان نسیم رفیعی
25%
تخفیف

دوره گویندگی و فن بیان -نسیم رفیعی (3)

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند… فرصتی ارزشمند برای علاقمندان به گویندگی و فن‌بیان. 🎙در این دوره‌ نسیم رفیعی…

31
600,000 تومان

دوره گویندگی و فن بیان -نسیم رفیعی (5)

خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند… فرصتی ارزشمند برای علاقمندان به گویندگی و فن‌بیان. 🎙در این دوره‌ نسیم رفیعی…

15
800,000 تومان

دوره مجازی فن بیان و گویندگی تایماز رضوانی 3

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی 🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با…

23
800,000 تومان

دوره مجازی فن بیان و گویندگی تایماز رضوانی 4

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی 🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با…

12
900,000 تومان

فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی 2

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی 🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با…

20
800,000 تومان

کارگاه پیشرفته حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

6
3,000,000 تومان

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

8
3,000,000 تومان

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی (2)

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

5
3,000,000 تومان

کارگاه مقدماتی حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه مقدماتی حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از…

1
3,000,000 تومان