100 کوکب هدایت حافظ- عرفان نظراهاری

100 کوکب هدایت حافظ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی…

118
500,000 تومان

70 قدح از گلستان سعدی (2)

۷۰ قدح از گلستان سعدی عرفان نظرآهاری آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته…

124
500,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی (3)

در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و محقق فلسفه غرب در هشت جلسه به بررسی مکاتب و تاریخچه فلسفه خواهند پرداخت.

63
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن 3

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

78
250,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن

«آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی…

97
200,000 تومان

آموزش فلوت _ سارا سقایی

«آموزش فلوت» ساراسقایی در این دوره سارا سقایی نوازنده خوب کشورمان و مدرس موسیقی به آموزش فلوت ( ریکوردر و…

1
1,500,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

103
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 2

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

80
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 3

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

79
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 4

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی،…

84
250,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 5

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

75
250,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 6

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

71
350,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 7

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

81
300,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 8

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

59
350,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ_دکتر ضیایی (1)

«اندیشه و شعر حافظ»
دکتر عبدالحمید ضیایی.

در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به تسلط کم نظیرشان به ادبیات، عرفان و فلسفه، در هشت جلسه به بیان اندیشه و شعر حافظ خواهند پرداخت.

148
150,000 تومان

بوستان سعدی _ دکتر اسماعیل آذر

در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر و کلامی شیرین شما را با ظرایف و…

94
200,000 تومان

تاریخ بیهقی _ دکتر اسماعیل آذر

دوره آموزشی تاریخ بیهقی آموزگارا برگزار می کند: در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر…

98
200,000 تومان

تاریخ بیهقی _ دکتر اسماعیل آذر (2)

دوره آموزشی تاریخ بیهقی آموزگارا برگزار می کند: در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر…

86
200,000 تومان

جشن تیرگان

«جشن تیرگان» آموزگارا به مناسبت 13 تیر و جشن تیرگان برگزار می‌کند: 🔻ویژه برنامه «جشن تیرگان» با میزبانی و اجرای:…

386
رایگان!

دوره آموزشی زندگی با طعم فلسفه

عبدالحمید ضیایی متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکترای عرفان تطبیقی و فلسفه ی غرب است.از آثار او می‌توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

229
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند

دوره بررسی شعر سهراب سپهری آموزگارا برگزار می کند در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه…

168
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (2)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان…

212
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (3)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان…

131
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (4)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان…

102
300,000 تومان