کارگاه گزارش‌نویسی و سفرنویسی _ منصور ضابطیان

“کارگاه گزارش‌نویسی و سفرنویسی” آموزگارا برگزار می کند. در این دوره منصور ضابطیان نویسنده، روزنامه‌نگار، کارگردان، تهیه کننده و مجری محبوب کشورمان در…

31
900,000 تومان