کارگاه ترانه‌ – علی‌رضابدیع

کارگاه ترانه آموزگارا برگزار می کند در این دوره ی مجازی دکتر علیرضابدیع شاعر،ترانه‌سرا و دکترای زبان و ادبیات فارسی…

182
200,000 تومان

کارگاه شعر حضوری

کارگاه شعر آموزگارا با حضور سعید بیابانکی،علیرضا بدیع و محمد حسین نعمتی زمان: چهارشنبه ها ساعت 17 به مدت 8…

33
300,000 تومان

کارگاه نقد شعر و ترانه _ علیرضا بدیع

کارگاه نقد شعر و ترانه آموزگارا برگزار می کند در این دوره‌ آنلاین که دکتر علیرضا بدیع شاعر، ترانه‌سرا و…

42
200,000 تومان

کارگاه وزن و قافیه _ دکتر علیرضا بدیع

آموزگارا برگزار می کند کارگاه وزن و قافیه شعر در این دوره ی آنلاین که دکتر علیرضابدیع شاعر،ترانه‌سرا و دکترای…

61
400,000 تومان

وزن و قافیه شعر _ علیرضا بدیع

کارگاه وزن و قافیه شعر آموزگارا برگزار می کند در این دوره ی آنلاین که دکتر علیرضابدیع شاعر،ترانه‌سرا و دکترای…

141
200,000 تومان