100 کوکب هدایت حافظ- عرفان نظراهاری

100 کوکب هدایت حافظ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی…

118
500,000 تومان

70 قدح از گلستان سعدی

70 قدح از گلستان سعدی _ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸 عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان…

140
500,000 تومان

70 قدح از گلستان سعدی (2)

۷۰ قدح از گلستان سعدی عرفان نظرآهاری آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته…

124
500,000 تومان

اندوهت را بتکان – کارگاه حضوری عرفان نظر اهاری

اندوهت را بتکان کارگاه حضوری آموزگارا  برگزار می کند 🔸 عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش‌آموخته دکتری زبان و…

66
300,000 تومان

دوره هزار و یک چهره تنهایی _ دکتر عرفان نظرآهاری

هزار و یک چهره تنهایی _ دکتر عرفان نظرآهاری به یاران غار تنهایی بپیوندید. 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش…

108
200,000 تومان

رمز خوانی از شاهنامه _ عرفان نظرآهاری

رمز خوانی از شاهنامه عرفان نظرآهاری آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری…

120
500,000 تومان

زندگی با حافظ | دکتر عرفان نظرآهاری

زندگی با حافظ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی به…

145
500,000 تومان

عبور از هفت خان | عرفان نظرآهاری

دوره آفلاین عبور از هفت خوان فلسفه زیستن آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش…

9
350,000 تومان

هزار اما و اگر مهاجرت _ دکتر عرفان نظرآهاری

هزار اما و اگر مهاجرت کارگاه انتقال تجربه با عرفان نظرآهاری 🔸️ دکتر عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش…

108
50,000 تومان

هزار اما و اگر مهاجرت_دکتر عرفان نظرآهاری

هزار اما و اگر مهاجرت کارگاه انتقال تجربه با عرفان نظرآهاری 🔸️ دکتر عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش…

24
50,000 تومان

هزار رمز و راز مبارزه با هیولا و گریختن به قلعه شادی

آموزگارا: هزار رمز و راز مباره با هیولا و گریختن به قلعه شادی _ دکتر عرفان نظرآهاری به یاران غار…

11
50,000 تومان

هزار رمز و راز مبارزه با هیولا و گریختن به قلعه شادی – دکتر عرفان نظرآهاری

هزار رمز و راز مباره با هیولا و گریختن به قلعه شادی _ دکتر عرفان نظرآهاری به یاران غار بپیوندید.…

165
50,000 تومان

هزار و یک چهره تنهایی _ دکتر عرفان نظرآهاری

هزار و یک چهره تنهایی _ دکتر عرفان نظرآهاری به یاران غار تنهایی بپیوندید. 🔸عرفان نظرآهاری در آموزگارا در ادامه…

27
150,000 تومان

هزار و یک چهره تنهایی – عرفان نظرآهاری

هزار و یک چهره تنهایی کارگاه انتقال تجربه با دکتر عرفان نظرآهاری به یاران غار تنهایی بپیوندید. 🔸عرفان نظرآهاری شاعر…

597
رایگان!

عبور از هفت خان – عرفان نظرآهاری

عبور از هفت‌خان آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات…

135
500,000 تومان