آشنایی با مکاتب فلسفی

پادکست ها پادکست جلسات دوره ( 8مورد ) پادکست اول فایل صوتی 1:19:27 در دسترس درحال دانلود… پادکست دوم فایل…

153
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی (۲)

آموزگارا برگزار می‌کند: «آشنایی با مکاتب فلسفی» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و…

95
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی (3)

در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و محقق فلسفه غرب در هشت جلسه به بررسی مکاتب و تاریخچه فلسفه خواهند پرداخت.

63
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن 3

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

78
250,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن

«آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی…

98
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن 2

«آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی…

85
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

104
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 10

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

17
350,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 2

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

80
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 3

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

80
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 4

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی،…

84
250,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 5

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

75
250,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 6

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

71
350,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 7

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

81
300,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 8

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

59
350,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 9

دکتر عبدالحمید ضیایی، با توجه به تسلط کم نظیرشان به ادبیات، عرفان و فلسفه، در ادامه دوره‌های قبل به بیان اندیشه و شعر حافظ خواهند پرداخت

67
350,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج کامل آشنایی با مکاتب فلسفی _ دکتر عبدالحمید ضیایی

در این دوره آفلاین دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و محقق فلسفه غرب در 48 جلسه به بررسی…

12
1,200,000 تومان

دوره آموزشی زندگی با طعم فلسفه

عبدالحمید ضیایی متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکترای عرفان تطبیقی و فلسفه ی غرب است.از آثار او می‌توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

233
200,000 تومان

دوره دیدار با خویشتن | تنهایی | دکتر عبدالحمید ضیایی

دیدار با خویشتن فصل اول : تنهایی آموزگارا برگزار می کند این کارگاه سراغاز فصل جدیدی از درسگفتارهای دکتر عبدالحمیدضیایی…

267
300,000 تومان

دوره دیدار با خویشتن | عشق | دکتر عبدالحمید ضیایی

دیدار با خویشتن فصل دوم: عشق آموزگارا برگزار می کند این کارگاه فصل جدیدی از درسگفتارهای دکتر عبدالحمیدضیایی با همین…

151
300,000 تومان

دوره شرح مثنوی معنوی

پادکست ها پادکست جلسات دوره ( 8مورد ) پادکست اول فایل صوتی 1:34:25 در دسترس درحال دانلود… پادکست دوم فایل…

163
200,000 تومان

دوره شرح مثنوی معنوی (۲)

«شرح مثنوی معنوی»دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به تسلط کم…

136
200,000 تومان

دوره شرح مثنوی معنوی دکتر ضیایی 10

«شرح مثنوی معنوی» ( دوره دهم) دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: @amozegara.ir در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای…

69
350,000 تومان

دوره شرح مثنوی معنوی دکتر ضیایی 3

«شرح مثنوی معنوی» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به تسلط…

92
200,000 تومان