دوره پیشرفته لذت نوشتن _ مهرداد صدقی

دوره پبشرفته “لذت نوشتن” آموزگارا برگزار می کند. در این دوره که در ادامه دوره مقدماتی بزگزار می شود مهرداد…

50
300,000 تومان

کارگاه پیشرفته لذت نوشتن _ مهرداد صدقی

دوره پبشرفته “لذت نوشتن” آموزگارا برگزار می کند.   در این دوره که در ادامه دوره مقدماتی بزگزار می شود…

37
400,000 تومان

لذت نوشتن – مهرداد صدقی

جلسه اول: شناخت توانمندی ها و ظرفیت های نویسنده

جلسه دوم: زیستن به مثابه نویسنده

جلسه سوم: آشنایی با عناصر داستانی با تاکید بر داستان طنز

جلسه چهارم: تمرین ایده پردازی، گفتگو نویسی و خلق شخصیت­ در داستان طنز

جلسه پنجم: خلق موقعیت­های طنز آمیز

جلسه ششم: ریتم در داستان طنز

جلسه هفتم: خطوط قرمز

جلسه هشتم:  غمگنانه­نویسیِ فرح­بخش و اندوهِ سرخوشانه در داستان طنز

70
300,000 تومان

لذت نوشتن – مهرداد صدقی (2)

“لذت نوشتن” آموزگارا برگزار می کند. در این دوره مهرداد صدقی نویسنده محبوب کشورمان شما را با فرایند شکل گیری…

71
300,000 تومان

لذت نوشتن | مهرداد صدقی

“لذت نوشتن” آموزگارا برگزار می کند: دوره لذت نوشتن در این دوره مهرداد صدقی نویسنده محبوب کشورمان شما را با…

65
400,000 تومان

لذت نوشتن | مهرداد صدقی |

“لذت نوشتن” آموزگارا برگزار می کند: دوره لذت نوشتن در این دوره مهرداد صدقی نویسنده محبوب کشورمان شما را با فرایند…

70
400,000 تومان