استعدادیابی فن بیان و گویندگی _ تایماز رضوانی

اگه صدای خوبی دارید و یا استعداد گویندگی دارید ما در آموزگارا آماده شنیدن صدای شما هستیم. با توجه به برنامه…

65
رایگان!

دوره پیشرفته فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی (3)

🎙در این دوره‌‌ آموزگارا، تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با تجربه کتابهای صوتی به تدریس تکنیک‌ها و روش‌های گویندگی کتاب…

1
2,000,000 تومان

دوره پیشرفته فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی 2

🎙در این دوره‌‌ آموزگارا، تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با تجربه کتابهای صوتی به تدریس تکنیک‌ها و روش‌های…

14
1,000,000 تومان

دوره مجازی فن بیان و گویندگی تایماز رضوانی 4

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی 🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با…

12
900,000 تومان

دوره مجازی فن بیان و گویندگی تایماز رضوانی 5

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی   🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده…

2
1,000,000 تومان