100 کوکب هدایت حافظ- عرفان نظراهاری

100 کوکب هدایت حافظ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی…

118
500,000 تومان

70 قدح از گلستان سعدی

70 قدح از گلستان سعدی _ دکتر عرفان نظرآهاری 🔸 عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته دکتری زبان…

137
500,000 تومان

70 قدح از گلستان سعدی (2)

۷۰ قدح از گلستان سعدی عرفان نظرآهاری آموزگارا برگزار می کند @amozegara.ir 🔸عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش آموخته…

122
500,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی

پادکست ها پادکست جلسات دوره ( 8مورد ) پادکست اول فایل صوتی 1:19:27 در دسترس درحال دانلود… پادکست دوم فایل…

146
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی (۲)

آموزگارا برگزار می‌کند: «آشنایی با مکاتب فلسفی» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و…

90
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی (3)

در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی و محقق فلسفه غرب در هشت جلسه به بررسی مکاتب و تاریخچه فلسفه خواهند پرداخت.

59
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن 3

آشنایی با مکاتب فلسفی پسامدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

76
250,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن

«آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی…

95
200,000 تومان

آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن 2

«آشنایی با مکاتب فلسفی مدرن» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می‌کند: در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی…

82
200,000 تومان

اندوهت را بتکان – کارگاه حضوری عرفان نظر اهاری

اندوهت را بتکان کارگاه حضوری آموزگارا  برگزار می کند 🔸 عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده و دانش‌آموخته دکتری زبان و…

66
300,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

96
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 2

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

76
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 3

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان…

76
200,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 4

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. آموزگارا برگزار می کند در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی،…

81
250,000 تومان

اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 5

«اندیشه و شعر حافظ» دکتر عبدالحمید ضیایی. در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه به…

71
250,000 تومان

بوستان سعدی _ دکتر اسماعیل آذر

در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر و کلامی شیرین شما را با ظرایف و…

90
200,000 تومان

تاریخ بیهقی _ دکتر اسماعیل آذر

دوره آموزشی تاریخ بیهقی آموزگارا برگزار می کند: در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر…

95
200,000 تومان

تاریخ بیهقی _ دکتر اسماعیل آذر (2)

دوره آموزشی تاریخ بیهقی آموزگارا برگزار می کند: در این دوره ی مجازی دکتر اسماعیل آذر با تسلطی کم نظیر…

85
200,000 تومان

دوره آموزشی زندگی با طعم فلسفه

عبدالحمید ضیایی متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکترای عرفان تطبیقی و فلسفه ی غرب است.از آثار او می‌توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

219
200,000 تومان

دوره بررسی آثار فروغ فرخزاد – بررسی ادبیات معاصر

گر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه…

71
200,000 تومان

دوره بررسی آثار فروغ فرخزاد | دکتر رشید کاکاوند

در میان شاعران معاصر شعر فروغ فرخزاد از ویژگی های منحصر به فردی بر خوردار است که او را از…

189
150,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند

دوره بررسی شعر سهراب سپهری آموزگارا برگزار می کند در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه…

153
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (2)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان…

208
200,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (3)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان…

128
200,000 تومان